Babysalmesang

Holdet med start 26. oktober er aflyst pga. for få tilmeldte. Næste hold babysalmesang starter torsdag d. 11. januar 2024  kl. 9.30.

(Der er max plads til 15 babyer (0-12 måneder) på hvert hold), så tilmelding er nødvendig.

Tilmelding til Rise Kirkekontor, E-mail: gkr@km.dk eller tlf. 74 69 40 07.


I kirkerummet har vi en akustik og rummelighed, der danner en storslået ramme for udfoldelse. Den vigtigste lyd for et lille barn, er klangen af moderens eller faderens stemme. Babyer har alle antenner ude i forhold til musik, melodier, rytmer og klange.

Mange af salmerne besidder en enkelthed i det musikalske udtryk, der gør, at de er oplagte at synge for små børn. Samtidig med salmesangen vil vi udtrykke salmeteksten med fagter, lave rim og remser og danse. Musikken arbejder således med hele barnets motorik og evne til at se, mærke og føle.

Kurset ledes af Diana Petersen og er for babyer i alderen 0-12 måneder.