Konfirmation i Rise Kirke

         

Pige bliver konfirmeret

Hvert år efter sommerferien er der, inden konfirmationsforberedelsens begyndelse, informationsmøde for de nye konfirmander og deres forældre i Sognegaarden.  Vi inviterer til en kort gudstjeneste og efterfølgende hyggeligt samvær med informationer og tid til spørgsmål.

Indskrivning til konfirmation foregår elektronisk ved brug af MitID - læs mere herom og find linket her.

Konfirmander, der ikke er døbt, kan blive døbt i løbet af undervisningsforløbet.
Hvis man ikke er sikker på, om man vil konfirmeres, er man også velkommen til at deltage i undervisningen.

Konfirmation betyder bekræftelse – Guds bekræftelse på konfirmandens dåb, og konfirmandens bekræftelse på sin tro.

Med dåben følger en forpligtelse til at oplære barnet i den kristne tro – som varetages af forældre og faddere, men som følges op af kirken i forberedelsen til konfirmationen.

Forberedelsen til konfirmationen foregår normalt i det år, hvor konfirmanden går i 7. klasse, men man har undervisning og bliver konfirmeret sammen med dem, som man går i 6. klasse med. For at blive konfirmeret, skal man have deltaget i forberedelsen og have et passende kendskab til den kristne børnelærdom og til gudstjenesten.

Du kan læse mere om konfirmation på www.folkekirken.dk

Konfirmationer i Rise Kirke

I det kommende år er fordelingen af konfirmationsdage således:Lille klassen konfirmeres på Mariæ Bebudelsesdag, i 2025 er det d. 6. april.

C-klassen konfirmeres den 1. søndag efter påske, i 2025 er det d. 27. april.

A- og B-klasser konfirmeres den 2. søndag efter påske, i 2025 er det d. 4. maj.


(Husk det er klassen fra 6. årgang, man konfirmeres sammen med).