Højskoleforeningen

Højskoleforeningen 2024

Rise – Egvad Højskoleforening inviterer i samarbejde med Ældresagen,

til 5 foredragsaftener i Rise Sognegaard.

 

Tirsdag d. 9. januar

”Der røg så det ridderkors”.

Journalist Gert Eilrich fortæller anekdoter om de kendte, offentlig yderst hemmelige arbejdsmetoder, og underholder generelt om livet som studievært m.m. på Radio Syd.

 

Tirsdag d. 23. januar

”Drama og glæder” 

Karsten Nissen – tidligere biskop i Viborg Stift. Nu bosiddende i Aabenraa. Foredraget fortæller om den udvikling, der ledte op til Genforeningen, og om den betydning Genforeningen fik for det kirkelige liv syd og nord for den nye grænse.

 

Tirsdag d. 6. februar

”Det kirkelige liv i Sønderjylland efter Genforeningen”

Historiker Lars N. Henningsen, Aabenraa, fortæller om forløbet for det kirkelige liv i Sønderjylland efter Genforeningen, med en nyordning. Daværende biskop Ammundsen søgte at tage hensyn til Sønderjyske traditioner med besindig ændring af kirkeskikke og salmebog.

Dele af det tyske mindretal udsondrede sig i egne frimenigheder. Politiske modsætninger og 1930-ernnes nazisme gav en vanskelig start. I de senere år er samarbejdet ændret til et godt samarbejde.

 

Tirsdag d. 20. februar

”Dansk-tysk: fortid-nutid-fremtid”

Siegfried Matlok, Aabenraa, mangeårig chef for mindretallets blad ”Der Nordschleswiger”. Han har haft stor indflydelse på udviklingen i Grænselandet og foredragets overskrift gør, at han kan få alt med omkring mindretal-Ukraine og Tyskland aktuel.

 

Onsdag d. 6. marts

”At drive faglig skole og undervise unge mennesker”

Bjarne Ebbesen, der nu er forstander på Gråsten Landbrugsskole og tidligere forstander på Sundeved Efterskole, fortæller om det at drive faglig skole og undervisning af unge mennesker. Undervisningen på landbrugsskolen er mangesidet med hjælp fra en stor gruppe af dygtige lærere, og drift af et alsidigt landbrug tiltrækker et stigende antal unge uddannelsessøgende.

 

 

Vel mødt til en interessant foredragsrække.

Alle aftener starter kl. 19.00 i Rise Sognegaard. Bemærk, sidste aften er en onsdag.

I pausen indtages medbragt kaffe og kage.

 

For deltagelse alle aftener betales kr. 150,00 første aften. Enkeltforedag kr. 50,00.

Ingen tilmelding - deltagerbetaling afregnes med kasserer Karen Brun ved mødestart.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Johannes P. Christensen, tlf. 21706470.