Mandeklub Rise

Hvis du søger fællesskab og hyggeligt samvær, så starter vi en Mandeklub op for alle mænd, der kan være med mandag formiddag.

Vi mødtes første gang mandag d. 8. april 2024. Vi var ca. 20 mænd, som fik en god snak om, hvad klubben kan indeholde og sluttede af med en frokost. Vi håber, at flere har lyst til at være med i klubben, så mød bare op og tag dem med, du evt. kender.

Vi mødes (med få undtagelser) mandage i ulige uger fra kl. 10.30 - 12.00 i Sognegaarden, Rise Bygade 23. Se datoer for møder nedenfor.