Nyheder

Nyhed: Mandeklub Rise

Hvis du søger fællesskab og hyggeligt samvær, så starter vi en Mandeklub op for alle mænd, der kan være med mandag formiddag.

 

Vi mødtes første gang mandag d. 8. april 2024. Vi var ca. 20 mænd, som fik en god snak om, hvad klubben kan indeholde og sluttede af med en frokost. Vi håber, at flere har lyst til at være med i klubben, så mød bare op og tag dem med, du evt. kender.

 

Vi mødes mandage i ulige uger fra kl. 10.30 - 12.00 i Sognegaarden, Rise Bygade 23, næste gang d. 22. april. 

 

Læs mere om klubben her: Mandeklub Rise (risekirke.dk)

 

 

Stil op til Rise Sogns menighedsrådsvalg i 2024.

Orienteringsmøde d. 14. maj kl. 19.00 i Sognegaarden

Vil du gerne have medindflydelse og sætte dit præg på udviklingen i Rise kirke? Så har du muligheden, hvis du stiller op til næste menighedsrådsvalg.

Menighedsrådet arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Rådet består af 10 folkevalgte medlemmer samt 2 fødte medlemmer (præsterne).

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt:

Planlægning af aktiviteter, fastlæggelse af gudstjenesterne, ansættelse af kirkens medarbejdere, bestyrelse af kirken og kirkegården samt at værne om kirkens kulturværdi i form af bygninger og inventar.