Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisning

Minikonfirmandundervisning er et tilbud for alle børn i 3. årgang. Vi tilbyder undervisning på et hold om efteråret. Undervisningen foregår umiddelbart efter skoletid og børnene hjælpes de første gange på en lokalbus af underviseren.
Det vores ønske at give børnene noget, de ikke oplever andre steder. 
Vi vil give dem et engageret samvær om fortælling, aktivitet og hygge, oplevelse og samtale. Og helt sikkert – det er en flok meget engagerede og nysgerrige børn vi møder.

Efter sommerferien vil vi komme ud på byens skole og fortælle børnene lidt mere om minikonfirmandundervisning og uddele invitationer.