Menighedsråd

Her finder du oversigt over menighedsrådets medlemmer, dagsordener og referater fra menighedsrådets møder samt øvrige nyheder fra menighedsrådet vedrørende sognet.

Send sikkert til Rise Menighedsråd:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=9014

Der er aftalt følgende nye mødedatoer for 2024:

onsdag d. 24. januar 

torsdag d. 22. februar  - AFLYST

onsdag d. 20. marts 

onsdag d. 24. april

torsdag d. 23. maj

tirsdag d. 25. juni

torsdag d. 29. august

torsdag d. 26. september

tirsdag d. 22. oktober 

onsdag d. 27. november